PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING


AIK Fotbolls klubbdirektör Jens T Andersson har idag valt att meddela sin omedelbara avgång. Vi kan bara konstatera att våra initiala och till Jens tidigt uttryckta förhoppningar om en modig och handlingskraftig klubbdirektör som kunde styra inriktningen för vår klubb på ett visionärt sätt med respekt för klubbens alla delar ganska tidigt grusades. Det började på allvar med beslutet om att i cupspelet lägga plastgräs på Nationalarenan. Trots stora protester kom det att bli första gången i klubbens historia som vi spelade en hemmamatch på plast, och därmed bröts en 127 år gammal tradition.


När polisen sedan började implementera sin villkorstrappa på ett kraftigt sätt, främst gentemot vår klubb men också mot svensk fotboll som helhet, blev den naturliga följden att våra krav på handlingsplan och kommunikation växte. Misslyckandet att leverera framsteg i den frågan och frustrationen som följde ledde till en ohållbar situation fylld av konflikt där dialogen totalt havererade i klubben, och som till slut nådde sin kulmen i de första avgå-banderollerna på Norra Ståplats sedan Sanny Åslunds tid.


Mot denna bakgrund välkomnar vi Jens beslut om hans avgång och trots att hans sejour som klubbdirektör tyvärr inte kan beskrivas som något annat än misslyckad, minns vi honom samtidigt som en duktig sportchef som gjort mycket bra för vår klubb genom åren. Vi har stort förtroende för att styrelsen med ordförande Robert Falck i spetsen hittar rätt ersättare på klubbdirektörsposten och vi ser med tillförsikt på en återupprättad dialog mellan klubbens alla delar.


Tillsammans med de tidigare nyheterna om att den supporterfientlige Leif Karlssons uppdrag i AIK går mot sitt slut ser vi fram emot att klubben på allvar kan börja slåss för sina supportrars rätt att utöva sitt stöd för laget under matcherna. Säsongen 2020 går i revanschens tecken och kan inte komma snabbt nog.


Ultras Nord & Sol Invictus